Karakter orang dilihat dari cara dan tata laksana buang angin (versi jowo)


wong ngentut

1. Wong sing ORA JUJUR
Wong sing nek ngentut terus nyalahke wong liyo.
2. Wong GOBLOG
Wong sing ngempet ngentut sampai jam-jam an.
3) Wong sing JEMBAR WAWASAN’E
Wong sing ngerti kapan kudu ngentut.
4) Wong sing SENGSORO
Wong sing pengin banget ngentut ning ora iso ngentut.
5) Wong sing MISTERIUS
Wong sing nek ngentut wong liyo ora ono sing ngerti.
6) Wong sing GUGUPAN
Wong sing ujug-ujug nyetop entute nek pas lagi ngentut.
7) Wong sing PERCOYO DIRI (PD)
Wong sing ngiro nek entute dhewe ambune mesti wangi.
8) Wong sing KEJEM (SADIS)
Wong sing nek ngentut terus dikibasno nang koncone.
9) Wong sing ISINAN
Wong sing nek ngentut terus ke’isinan dhewe.
10)Wong sing STRATEGIS
Wong sing nek ngentut ning ngarep’e wong lio iso nylamurke entut’e nganti wong lio ora kepikiran maneh.
11)Wong sing BODHO
Wong sing nek bar ngentut terus ambegan njero-njero dienggo ngganti entute sing metu.
12)Wong sing GEMI
Wong sing nek ngentut metune diatur sethithik-sethithik.
13)Wong sing SOMBONG
Wong sing seneng ngambu entute dhewe.
14)Wong sing RAMAH
Wong sing seneng ngambu entute wong liyo.
15)Wong sing ORA RAMAH
Wong sing nek ngentut malah mendhelik lan ngamuk-ngamuk.
16)Wong sing KEKANAK-KANAKAN
Wong sing senenge ngentut nang njero banyu ben iso ngematno munine blekuthuk-blekuthuk.
17)Wong sing ATLETIS
Wong sing nek ngentut karo ngeden.
18)Wong JUJUR
Wong sing ngakoni nek awak’e bar ngentut.
19)Wong PINTER
Wong sing iso niteni ambune entut wong lione.
20)Wong SIAL
Wong sing dientuti terus karo wong lio.
21)Wong sing KURANG KONTROL DIRI
Wong sing nek ngentut mesthi katutan ampase.
22)Wong sing ORA IKHLAS
Nggak mambu entute dewe, wong liya sing mambu muring-muring.
23)Wong sing GEMI
Wong sing menowo ngentut, metune swara entut di endat- endat dadi ping 7.
24)Wong sing SOK AMAL
Wong sing menowo ngentut, metune di brolno, sak ampase.
25)Wong RA NGGENAH
Angger ngentut silite ditempeli terompet, ben samsaya banter swarane.
26)Wong RA UMUM
Yen ngentut dilagokake.
27)Wong PENSIUNAN PRAJURIT
Yen ngentut dipenggak-penggak, kareben swarane kadya unining bedil.
28)Wong RA SABARAN
Wis ngueden methuthut ra muni entute malah bole sing metu.
29)Wong SOLO(mohon maaf untuk yang sering keSolo!)
Entute aluun banget, dawa lan sajak ndandang gulo.
30)Wong RADUWE GAWEAN
Ndiskusekake soal entut (kayata sing maca).
Tambahan:
Wong GENDHENG:
Wong sing ngamati ciri-cirine wong liya saka carane ngentut!

sumber : dari seorang teman temannya teman ku 😀

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: